PROFORMA BMM 3105


Pro Forma Kursus
PROFORMA KURSUS
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
Minggu/ Tarikh

Topik/Tajuk

Jam Interaksi
(Seminggu)
M 1
4.1.2012-
6.1.2012
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
·         Menggunakan web, video, audio, dan imej
·         Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
·         Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.
6 JAM
M 2
9.1.2012-
13.1.2012
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
·         Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
6 JAM
M 3
16.1.2012-
20.1.2012-
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
·         Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
·         Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
6 JAM
M 5
30.1.2012-
3.2.2012

Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa   Melayu
·         Memilih bahan sastera
·         Memilih bahan tatabahasa
·         Memilih bahan bidang ilmu lain
6 JAM
M 6
6.2.2012-
10.2.2012
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi         pengajaran        dan pembelajaran Bahasa Melayu
·         Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
·         Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
·         Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
6 JAM
M 7
13.2.2012-
17.2.2012
Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Struktur Hierarki dan        Struktur Komposit
·         Struktur Linear
·         Struktur Rangkaian
6 JAM
M 8
20.2.2012-
24.2.2012
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
·         Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
·         Membina bahan.
6 JAM
M 9
27.2.2012-
2.3.2012
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian dan Luar Talian
·         Melaksanakan simulasi pengajaran atas talian.
·         Melaksana simulasi pengajaran atas talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
6 JAM
M 10
5.3.2012-
9.3.2012
Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
·         Prosedur pengeditan
·         Prinsip pengeditan
·         Melaksanakan pengeditan
·         Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.
6 JAM
M 13
26.3.2012-
30.3.2012


Membina Bahan Video   dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
§  Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
§  Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
§  Membina bahan video dan audio
§  Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca.


6 JAM
M 14
2.4.2012-66.4.2012
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
·         Konferensi secara atas talian
·         Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.
6 JAM
M 15
9.4.2012-
13.4.2012
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
·         Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
·         Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
6 JAM
M 16
16.4.2012-
20.4.2012
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
·         Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
·         Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
·         Memanipulasi animasi dalam persembahan
6 JAM
M 17
23.4.2012-
27.4.2012
Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
·         Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
·         Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
·         Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
6 JAM
M 18
30.4.2012-
4.5.2012
Seminar dan Pameran   TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
·         Mengadakan seminar
·         Mengadakan pameran
6 JAMMinggu/tarikh


Catatan

M 1
4.1.2012-
6.1.2012
Strategi Penyampaian:
·    Tunjuk cara, Bimbingan, Amali, Akses kendiri
Secara individu pelajar menghasilkan:
·         Kategori folder
·         Bahan dimuatkan dalam folder
Rujukan:
Glosari Teknologi Maklumat Jilid 3
Penulis: DBP
No. KK: 004 103035101
No. ISBN: 9836280936
Tahun Terbitan: 2007

M 2
9.1.2012-
13.1.2012
Secara individu pelajar mengumpul dan mengkategori:

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu daripada internet

Rujukan:
Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori  (2005) .Tip & Teknik Mengguna MS Office & Internet. PTS Publications.
Panduan Komputer: Kamus Komputer Edisi Baru
Penulis: Anna Claybourne, Mark Wallace
No. KK: 004 89985101
No. ISBN: 9836265120
Tahun Terbitan: 2003
Teknologi Masa Depan: Komputer Kini Dan Akan Datang
Penulis: Steve Parker
No. KK: 620 96306101
No. ISBN: 983 6272852
Tahun Terbitan: 2003
Panduan Komputer Internet Peringkat Permulaan
Penulis: DBP
No. KK: 044 86815101
No. ISBN: 9836261915
Tahun Terbitan: 2000

M 3
16.1.2012-
20.1.2012-
Secara individu pelajar dapat menghasilkan:
·         Brosur dan power point yang memuatkan garis panduan dan etika penggunaan internet.
·         Brosur yang dicetak dalam bentuk hardcopy.
Rujukan:

M 5
30.1.2012-
3.2.2012
Secara individu pelajar mengumpul:

·         Bahasa sastera, tatabahasa dan bidang ilmu lain dan menyimpannya dalam folder.

Rujukan:


Fred T Hofstetter (2006). Internet Literacy with Student CD, 4th Edition. McGraw Hill.
ISBN: 139780073214542

M 6
6.2.2012-
10.2.2012
Secara individu pelajar membina:

·         Laman sesawang Bahasa Melayu.

·         Tapak Pembelajaran Bahasa Melayu

Rujukan:

Panduan Komputer: Bina Tapak sesawang  Anda Sendiri
Penulis: Asha Kalbag
No. KK: 005 94345101
No. ISBN: 9836270795
Tahun Terbitan: 2001

Barrie Sosinsky (2004)
Programming the  web with Student CD, 1 st Edition ISBN: 139780072930962.

M 7
13.2.2012-
17.2.2012
Secara individu pelajar membina:

·         Bahan bantu mengajar yang menggunakan struktur hierarki, komposit, linear dan rangkaian.

M 8
20.2.2012-
24.2.2012
Secara individu pelajar membina:

·        Model pemprosesan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
·        Pelajar diminta mengenal pasti model pemprosesan maklumat yang terdapat di dalam artikel di internet.


M 9
27.2.2012-
2.3.2012
Secara individu pelajar :

·        Mengumpul bahan pengajaran Bahasa Melayu Bahan dalam tapak pembelajaran.
·        Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian menggunakan bahan yang sama.

M 10
5.3.2012-
9.3.2012
Secara individu pelajar:

·         Menghasilkan bahan-bahan Pengajaran Bahasa Melayu yang telah diedit

M 13
26.3.2012-
30.3.2012

Secara berkumpulan pelajar:

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran antara kumpulan.

Menyimpan bahan yang digunakan dalam folder

Rujukan:
Panduan Komputer: Jaringan Sejagat Peringkat Permulaan
Penulis: Asha Kalbag
No. KK: 004 91555101
No. ISBN: 9836267263
Tahun Terbitan: 2001

Mengedarkan  KKBI kepada semua pelajar
(Rujuk Tugasan Kerja Kursus Projek)

M 14
2.4.2012-66.4.2012
Secara berkumpulan pelajar:

Merakamkan sidang video.

Membuat refleksi aktiviti.

M 15
9.4.2012-
13.4.2012
Secara individu pelajar:

Menyediakan bahan Bahasa Melayu yang telah disunting menggunakan alat pengarangan.

Pelajar menyerahkan tugasan.

M 16
16.4.2012-
20.4.2012
Secara individu pelajar:

Menghasilkan persembahan bahan pengajaran Bahasa Melayu  dengan memanipulasikan animasi yang seuai.

Bahan-bahan disimpan dalam folder.


Rujukan:
Panduan Komputer: Grafik Dan Animasi Komputer
Penulis: Asha Kalbag
No. KK: 006 93795101
No. ISBN: 9836270213
Tahun Terbitan: 2002

M 17
23.4.2012-
27.4.2012
Secara individu pelajar:

Memuatkan bahan dalam CD.M 18
30.4.2012-
4.5.2012
Pelajar dapat:

Melaksanakan seminar dan pameran.

Menbuat refleksi dan mendokumentasikan program seminar dan pameran.